na INLIS000000000048013 20161124215359 161124||||||||| | ||| |||| || | 978-979-29-1471-9 010-1116048013 id 813 ANG D-1 ANNIE ANGSANA SERI DONGENG ELLY SIKAT GIGI 1 YOGYAKARTA NYO-NYO 2010 12 hlm, 28 Cm Fiksi Indonesia