na INLIS000000000048004 20161124215338 161124||||||||| | ||| |||| || | 978-979-29-1249-4 010-1116048004 id 398 ANG d-1 ANNIE ANGSANA SERI DONGENG ELLY ASYIKNYA BERTANDING 1 YOGYAKARTA NYO-NYO 2010 12 hlm, 28 Cm FOLKLOR