na INLIS000000000020606 20161123070402 161123||||||||| | ||| |||| || | 010-1116020606 id 398 398 ANG D ANNIE ANGSANA DONGENG ELLY ASYIKNYA BERTANDING YOGYAKARTA NYO-NYO 2010