na INLIS000000000017766 20161123054653 161123||||||||| | ||| |||| || | 010-1116017766 id 398 ANG D ANNIE ANGSANA DONGENG ELLY ASYIKNYA BERTANDING YOGYAKARTA NYO-NYO 2010